ინტელ-სერტიფიკატს მიიღებთ თუ

დაესწრებით : 

  • მინიმუმ 7 ტრენინგ-დღეს   (მე-9 დღეს  დასწრება სავალდებულოა),
  • თითოეული მოდულის შემდეგ დავალებებს  წარმოდგენთ  ელ-ფორმატში,
  • კურსის ბოლოს გამოაქვეყნებთ   ელ-პორთფოლიო. სასწავლო პროექტის 

კურსის ხანგრძლივობაა 36 საათი, 
ტრენინგ-დღეების რაოდენობა 9 დღე
მეცადინეობის სანგრძლოვობა 4 საათი
მხოლოდ შაბათი-კვირა


კურსის ბოლოს გაიცემა სერთიფიკატი.No comments:

Post a Comment